Reconstructie N65 definitief gegund aan BAM Infra Nederland

Ondertekening van het samenwerkingscontract door Michael van den Hoonaard, directeur BAM Infra Projecten en Ineke Bol, manager infrastructurele projecten provincie Noord-Brabant.
17-09-2021
612 keer bekeken

Ben je benieuwd naar de laatste updates over het project? Houd dan deze pagina goed in de gaten. Op deze manier blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de reconstructie van de N65.

De opdracht voor de uitvoering van de reconstructie van de N65 tussen Vught en Helvoirt is definitief gegund aan BAM Infra Nederland. De aannemer kwam als beste aanbieder naar voren in de aanbestedingsprocedure.

BAM kan starten met de voorbereidingen, maar wanneer de daadwerkelijke bouw start, is onduidelijk. We wachten nog op een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van de bezwaren die vorig jaar zijn ingediend tegen de bestemmingsplannen.    
De bestemmingsplannen voor de N65 zijn vorig jaar in mei en juli vastgesteld door de gemeenteraden van Vught en de toenmalige gemeente Haaren. Er zijn toen ook beroepen tegen de plannen ingediend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak in deze beroepsprocedure, mogen we nog geen werkzaamheden aan de weg uitvoeren. Helaas is nog niet duidelijk wanneer die uitspraak komt. De Raad van State heeft nog geen zittingsdatum bekend gemaakt. Dit betekent dat het niet haalbaar is om, zoals gepland, eind dit jaar te starten met de bouw.  

Gedeputeerde Christophe van der Maat:
“Het is geweldig nieuws dat de gunning definitief is. De aanpassing van de N65 is goed voor Vught en omgeving en de provincie. Leefbaarheid, veiligheid en doorstroming verbeteren sterk als alles gereed is. De vertraging daarentegen is betreurenswaardig. Hopelijk behandelt de Raad van State het dossier snel, wij hebben er alle vertrouwen in dat hier een gedegen plan ligt.”  

Start uitvoering medio 2022

De afgelopen weken hebben de samenwerkende partners (Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Vught) met BAM Infra overlegd hoe om te gaan met de onzekere situatie. De verwachting is nu dat de werkzaamheden medio 2022 van start kunnen. Om verdere vertraging te voorkomen, kunnen we op kleine schaal al voorbereidend werk doen. Als er groen licht komt van de Raad van State, kan het werk dan snel opgestart worden.
Het gaat bijvoorbeeld om het uitwerken van een salderingsplan voor stikstof en de aanvraag van vergunningen in het kader van bomenkap en de Wet Natuurbescherming.

Op dit moment vinden ook de voorbereidingen plaats van het spoorproject PHS in 's-Hertogenbosch - Vught. In goed overleg met de betrokkenen van PHS brengen we in kaart wat de gevolgen zijn van de vertraging van de N65.  

Stikstof geen significante gevolgen voor Natura2000 gebieden

De stikstofneerslag (depositie) door de reconstructie van de N65 op de omliggende Natura2000 gebieden, is belangrijk voor het dossier voor de Raad van State. Uit een uitgebreide ecologische toets (de passende beoordeling) blijkt dat de berekende stikstofdepositie van de N65 geen significante gevolgen heeft voor de flora en fauna in de Natura2000 gebieden. In de berekeningen is rekening gehouden met het vernieuwde rekenmodel waarin wordt uitgegaan van stikstofdepositie met een reikwijdte van 25 in plaats van 5 kilometer. De nieuwe gegevens over stikstofdepositie van de N65 zijn toegevoegd aan het dossier voor de Raad van State.
Tegelijkertijd met de passende beoordeling is de provincie gestart met de verkenning van het opkopen van stikstofruimte. Hoewel het project dus geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura2000 gebieden, willen de samenwerkende partners kansen benutten om de stikstofneerslag structureel te verminderen. Afgelopen zomer zijn we daarom gestart met het maken van afspraken met stikstofaanbieders. 

BAM optimaliseert ontwerp en verkeersfasering

Aannemer BAM Infra heeft een aantal voorstellen gedaan voor het optimaliseren van het ontwerp en de verkeersfasering. Zo zal een aantal kruispunten toch open kunnen blijven tijdens de werkzaamheden. En de aansluiting met de John F. Kennedylaan is hoogstwaarschijnlijk korter afgesloten voor verkeer. Uiteraard zijn we in overleg met het PHS project om de verkeersfaseringen van beide projecten op elkaar af te stemmen.
Op het kruispunt Martinilaan - De Bréautélaan komt de verdiepte ligging tot maximaal 2 meter lager te liggen ten opzichte van het ontwerp. Dat betekent dat de eerder geplande ophoging in De Bréautélaan nagenoeg vervalt en fietsers en voetgangers de N65 makkelijker kunnen kruisen. Dankzij deze oplossing kunnen bovendien 14 bomen behouden blijven.
Ook ziet BAM mogelijkheden om een aantal laanbomen te behouden en een deel terug te planten in de omgeving. De partners maken samen een groenplan. Voor elke boom die verdwijnt, wordt er één teruggeplaatst. Bovendien worden nog eens 270 bomen extra geplant in het buitengebied.

 

Lees ook de nieuwsbrief die je hieronder vindt! 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.