Reconstructie N65 Vught-Helvoirt

De nieuwe N65: van verdeler naar verbinder

De rijksweg N65 tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch is een drukke weg. De weg is van belang voor een goede doorstroming en het bereikbaar houden van omliggende dorpen, zoals Helvoirt en Vught, en de regio. Tegelijkertijd is het ook een weg die bepalend is voor het landschap en de leefbaarheid van Vught en Helvoirt. 

Het Rijk, provincie Noord-Brabant en o.a. gemeente Vught werken samen aan een aanpak voor de N65.  Plannen met betrekking tot de reconstructie van de N65 zijn echter in  december 2022 door de Raad van State vernietigd. Dit betekent dat het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Vught en Helvoirt vooralsnog niet mogelijk is op de manier die de partijen voor ogen hadden.

Hoe nu verder?

Betrokken partijen hebben afgesproken een taskforce op te richten onder leiding van gemeente Vught. Deze taskforce gaat in beeld brengen of er nog mogelijkheden zijn voor een vervolg van de plannen voor de N65. In 2023 moet hierover meer duidelijk worden.

Contact

073 – 681 28 12
Informatieverzoek (formdesk.com)

Partners

Bericht Provincie Noord-Brabant bekijken

Bericht Gemeente Vught bekijken

Bericht Rijkswaterstaat bekijken

Cookie-instellingen